Nepal's Flag
दिपक भुसाल
नि. निर्देशक
dolfdp5@gmail.com
------------
भक्त निउरे
सूचना अधिकारी
niurevet@gmail.com
९८५११०९६१४

निर्देशकबाट सन्देश

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

परिचय ः

 

ग्यालरी

तपाईं निम्न साधनहरू मार्फत आफ्नो उजुरी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ